Digikaa

Créateur de rencontres dans le digital

Partenaire portage salarial

FWD Insurance FWD Insurance

  • <font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">Marketing & Advertisin, FWD Insurance

Portable, e-mail, site internet, localisation

Contactez-moi

Tôi là FWD Insurance, hiện đã có 2 năm kinh nghiệm làm Marketing cho công ty bảo hiểm bệnh hiểm nghèo tại Việt Nam. Trong tương lai, tôi muốn đa dang hóa ngành nghề của mình hơn nữa.